CZ
DE
EN
/
/

ATSM s.r.o., společnost pro strojní výrobu, údržbu a konstrukci
Činnosti firmy   Díky materiálně - technickému zázemí a profesionalitě našich zaměstnanců jsme schopni rychle a pružně řešit jakékoliv potřeby našich    objednatelů v oborech:

•  Projekce a konstrukce CAD
•  Kovovýroba, zámečnictví
•  Třískové obrábění - Kovoobrábění
•  Provádění staveb, ocelových konstrukcí
•  Stavby technologických linek, výrobního zařízení v oborech výše uvedených a jejich  servisem, údržbou a opravami
•  Svařování a navařování materiálů ocelových konstrukčních, nerezových, barevných a lehkých kovů
•  Montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení
•  Výroba, montáže, opravy vyhrazených tlakových zařízení a nádob
•  GO pracovních strojů a zařízení
Projekce a konstrukce CAD
Zajištění výkresové dokumentace provádíme v systému CAD nebo na rýsovacích panelech, vlastními silami nebo formou dodávky. Za návrh konstrukčního řešení odpovídá projektant, který při zpracování dokumentace úzce spolupracuje se svařovacím technologem firmy.Provádění staveb ocelových konstrukcí

V souvislosti s prováděním staveb ocelových konstrukcí jsme zavedli a udržujeme systém jakosti podle požadavků normy ČSN 73 2601-Z2:1994 v rozsahu druhého stupně způsobilosti k výrobě a montážím ocelových konstrukcí.
Výroba je provedena dle požadavků zákazníka nebo výrobní dokumentace a je podřízena příslušným normám.


Svařování, navařování

Proces svařování je v naší firmě řízen dle normy ČSN EN 729-2-Tavné svařování kovových materiálů.
Metody svařování podle EN 287-1

•  svařování kyslíko-acetylenovým plamenem
•  ruční obloukové svařování obalenou elektrodou
•  svařování wolframovou elektrodou v interním plynu (TIG)
•  svařování tavicí se elektrodou v aktivním a interním ochranném plynu (MIG/MAG)

Tyto metody provádí pravidelně školení a přezkušovaní svářeči se státními a základními zkouškami.
Metoda metalizace (žárový nástřik)
KVALITNÍ ŘEŠENÍ PROTI OPOTŘEBENÍ

•  žárový nástřik elektrickým obloukem
•  žárový nástřik kyslíko-acetylenovým plamenem
•  rotační navařování otvorů
•  práškové navařování
•  metalizace (nástřiky za studena, za tepla, nástřik keramických vrstev, antikorozní nástřiky na bázi hliníku a zinku)
•  obklady z otěruvzdorných plechů, obklady z destiček nebo tvarovek z karbidu wolframu

Těchto metod využíváme pro renovace strojních dílů, kdy je zapotřebí exponované plochy ochránit například před korozí, abrazí, rázům, teplotě, nebo různými roztoky jako jsou kyseliny, louh apod.). Dále se často využívají na renovace vymačkaných hřídelí pouzder, převodních skříní, šnekových dopravníků, mlecích kol a mnoha dalších strojních dílů.
Nástřikový materiál

•  ocel
•  slitiny niklu
•  mědi (bronzu)
•  molybdenu
•  keramiky
•  kompozice
•  plastu (polyamid, polyetylén)

Aplikace studené gumy Meca Tec s kevlarovými vlákny.
Použitím těchto technologií přináší velké úspory ve snížení nákladů, prostojů odstávek celých provozů a k delší životnosti renovovaných dílů.

Kovovýroba, zámečnictví

•  výroba ocelových konstrukcí
•  kotlářské práce
•  výroba a opravy beztlakých i tlakových nádob
záchytné vany, expanzní nádoby, krystalizátory, kotle, míchací nádoby a kontejnery
•  výroba dopravníků, šupinkovacích pasů, paletizačních linek
•  výroba stavebních prvků
vrat, bezbariérové prahy a plošiny, rámy branky, ploty, kanálové vpusti, nosiče telefonních antén, zábradlí, svodidla, plošiny, dopravní značení
•  montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení
•  výroba, montáže, opravy vybraných tlakových zařízení
•  montáže mechanických ucpávek firem - FLEXIBOX, FLUITEN, CHETRA, JOHN CRANE

Potrubářské práce - z materiálu Fe, nerezi a plastů.
Potrubí vodní, parní, technických i topných  plynů, zemního plynu, čpavkového potrubí, kyselin a rozpouštědel, požárních suchovodů, potrubí ISO Plusu, potrubí rozvodu chladu, vzduchové potrubí.
Dále provádíme práce vodoinstalatérské, topenářské klempířské, izolaterské,  dle požadavků zákazníka.


Třískové kovoobrábění
Díky materiálně-technickému zázemí a profesionalitě našich zaměstnanců jsme schopni rychle a pružně řešit jakékoliv potřeby v oboru kovoobrábění.
Provádíme především výrobu nebo opravy hřídelí, ozubených kol, pouzder, pístnic, opracování svařenců velkých rozměrů dle požadavků zákazníka.
Jsme schopni opracovat materiály z konstrukčních ocelí, nerezových ocelí, teflonu, hliníku, bronzu (mědi), litiny, plastů a dalších slitin.
Výrobními zařízeními firmy jsou především stroje od českého výrobce TOZ Varnsdorf:

•  univerzální soustruhy (SV 18, SU 40, SU 50, SU 63)
•  lícní soustruhy (DP 630)
•  univerzální konzolové frézky (FD 40, FGU 32)
•  brusky na kulato (BHU 32 A, BN 102)
•  brusky na plocho (BND 102)
•  nástrojové brusky (BPH20NA, kameníček )
•  otočné konzolové vrtačky (VR 4 A)
•  svislá obrážečka (HOV 40)
•  horizontální vyvrtávačky s digitálním odměřováním (W 9 A)
•  souřadnicová vrtačka CNC
•  tabulové nůžky (NTH 3150/10)
•  tříválcová ohýbačka plechů: (I 222 OB pro plech 10 x 2000 mm)
•  ohraňovací lis (3m)


Montáže vyhrazených plynových zařízení

Provádíme montáže a opravy plynových zařízení v rozsahu zařízení pro rozvod plynu.

•  Průmyslové plynovody - médium: plynná paliva kromě propanu, butanu a jejich směsí
•  Domovní plynovody - médium: zemní plyn
•  Rozvody technických plynů - médium: vodík, dusík, kyslík,chlor
•  Zařízení pro spotřebu plynu spalováním - spotřebiče s výkonem pod 50 kWVýroba vyhrazených tlakových zařízení

Provádíme výrobu, montáže, rekonstrukce a opravy tlakových zařízení v rozsahu tlakových nádob stabilních skupiny A a BGO pracovních strojů a strojního zařízení

•  čerpadel všech značek
•  kompresorů
•  převodovek
•  míchadel
•  vývěv
•  reaktorů a kádí s ohřevem nebo chladící, tlakové i beztlaké v chemických i potravinářských provozech