CZ
DE
EN
/
/

ATSM s.r.o., společnost pro strojní výrobu, údržbu a konstrukci

Profil společnosti


Společnost ATSM s.r.o byla založena dne 23. 3. 2009 p. Liborem Melenem. Sídlo společnosti se nachází na adrese Roháčova 188/37, Praha 3, Žižkov PSČ 130 00, Provozovna je na adrese Žižkova 240/248, Trmice, PSČ 400 04 - Ústí nad Labem. ATSM s.r.o. je výrobní strojírenskou společností s charakterem převážně zakázkové výroby, zabývající se především prováděním průmyslových staveb, výrobou ocelových konstrukcí, třískovým obráběním - kovoobrábění, výrobou tlakových nádob, výrobou svařovaných dílů a zařízení z konstrukční oceli, nerezových ocelí barevných a lehkých kovů. Montážemi, opravami vyhrazených plynových zařízení a ve značné míře opravami strojního zařízení v průmyslu, potravinářském, chemickém a strojírenském.
V současné době firma zaměstnává 23 zaměstnanců s profesní skladbou, jež odpovídá technickému a výrobnímu vybavení a schopnostem firmy.
Na přání zákazníka zpracujeme kompletní projektovou a konstrukční dokumentaci i výrobní dokumentaci  zakázky, cenové a výrobní kalkulace, poskytneme odborné technické konzultace s cílem nalézt pro zákazníka nejvhodnější technické termínového i cenové řešení jeho problému.
Všechny své zakázky dodáme v dohodnutém termínu, kvalitě a smluvené ceně.
Práce zajišťujeme zkušeným, kvalifikovaným a pravidelně školeným personálem. Stálým a prvořadým cílem firmy je nabízet našim partnerům práce v nejvyšší kvalitě za přiměřenou cenu.
Aplikováním systému managementu prokazujeme svojí schopnost, že námi provedený výrobek splňuje příslušné požadavky předpisů a norem a požadavkům zákazníka, přesto že nemáme zaveden systém jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001